प्रतिस्पर्धा

KYC & PML
  • 21st to 23rd June, 2021
  • 03:00 pm - 05:00 pm
Subject: Online Programme on Know your Customer, Prevention of Money...
शेतकरी उत्‍पादक कंपनी संचालक व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍यासाठी ऑनलाईन  प्रशिक्षण कार्यक्रम ( 27- 29 एप्रिल, 2021 )
  • 27 to 29 April 2021
  • 10:30 am - 2:30 pm
विषय : शेतकरी उत्‍पादक कंपनी संचालक व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी...